Czy można chodzić z bronią po ulicy?
Czy można chodzić z bronią po ulicy?

Czy można chodzić z bronią po ulicy?

Wielu ludzi zadaje sobie to pytanie, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa osobistego. Czy jest legalne noszenie broni palnej na ulicy? Czy można czuć się bezpieczniej, mając broń przy sobie? W tym artykule postaram się odpowiedzieć na te pytania, omawiając polskie prawo dotyczące posiadania i noszenia broni oraz zasady postępowania w przypadku, gdy decydujemy się na noszenie broni palnej na ulicy.

Spis Treści

Posiadanie broni palnej w Polsce

W Polsce posiadanie broni palnej jest uregulowane przez Ustawę o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku. Zgodnie z tą ustawą, posiadanie broni palnej jest dozwolone, ale wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń i licencji.

Kategorie broni palnej

W polskim prawie wyróżniamy kilka kategorii broni palnej:

 • Broń palna kategorii A – obejmuje broń automatyczną, półautomatyczną oraz broń wyborową.
 • Broń palna kategorii B – obejmuje broń krótką, czyli pistolety i rewolwery.
 • Broń palna kategorii C – obejmuje broń długą, czyli karabiny, strzelby i broń pneumatyczną.

Posiadanie broni palnej kategorii A jest praktycznie niemożliwe dla przeciętnego obywatela, ponieważ wymaga specjalnych zezwoleń i licencji, które są wydawane tylko w wyjątkowych przypadkach, np. dla osób pracujących w służbach specjalnych.

Posiadanie broni palnej kategorii B i C jest możliwe, ale również wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń. Aby uzyskać zezwolenie na posiadanie broni palnej, należy spełnić określone warunki, takie jak:

 • Ukończenie 21 lat.
 • Posiadanie odpowiednich kwalifikacji do posługiwania się bronią palną.
 • Przejście pozytywnie badań lekarskich i psychologicznych.
 • Brak przeciwwskazań do posiadania broni palnej.

Po spełnieniu tych warunków można złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie broni palnej w odpowiednim organie administracji państwowej, czyli w Komendzie Wojewódzkiej Policji.

Noszenie broni palnej na ulicy

W Polsce noszenie broni palnej na ulicy jest dozwolone, ale pod pewnymi warunkami. Właściciel broni palnej musi posiadać zezwolenie na jej noszenie, które jest wydawane oddzielnie od zezwolenia na posiadanie broni.

Zezwolenie na noszenie broni palnej

Aby uzyskać zezwolenie na noszenie broni palnej, należy spełnić dodatkowe warunki, takie jak:

 • Uzasadniony interes w noszeniu broni palnej, np. ochrona osobista.
 • Przejście dodatkowych szkoleń z zakresu posługiwania się bronią palną.
 • Brak przeciwwskazań do noszenia broni palnej.

Wniosek o wydanie zezwolenia na noszenie broni palnej należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji, która po przeprowadzeniu odpowiednich procedur podejmie decyzję w tej sprawie.

Ograniczenia w noszeniu broni palnej

Mimo posiadania zezwolenia na noszenie broni palnej, istnieją pewne ograniczenia dotyczące jej noszenia na ulicy. Właściciel broni palnej nie może:

 • Nosić broni palnej w miejscach publicznych, takich jak szkoły, urzędy, szpitale, kościoły itp.
 • Nosić broni palnej pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 • Nosić broni palnej w sposób, który może zagrażać bezpieczeństwu innych osób.

W przypadku naruszenia tych ograniczeń, właściciel broni palnej może zostać ukarany grzywną lub pozbawiony prawa do posiadania i noszenia broni.

Podsumowanie

W Polsce posiadanie i noszenie broni palnej jest uregulowane przez Ustawę o broni i amunicji. Posiadanie broni palnej wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń i licencji, natomiast noszenie broni palnej na ulicy jest dozwolone pod pewnymi warunkami. Właściciel broni palnej musi posiadać zezwolenie na jej noszenie i przestrzegać określonych ograniczeń. Nosić broń palną można jedynie w celu ochrony osobistej i w miejscach, gdzie nie jest to zabronione. Pamiętajmy jednak, że posiadanie i noszenie broni palnej wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wymaga przestrzegania przepisów prawa.

Wezwanie do działania:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w większości krajów nie jest dozwolone chodzenie z bronią po ulicy, chyba że posiadasz odpowiednie zezwolenie lub jesteś funkcjonariuszem służb porządkowych. Pamiętaj, że bezpieczeństwo publiczne jest priorytetem, dlatego ważne jest przestrzeganie tych regulacji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zalecamy skonsultowanie się z lokalnymi organami ścigania lub prawnikiem.

Link tagu HTML: https://www.bookbox.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here