Wydawca

Marquard Publishing Sp. z o.o.


Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  KRS: 0000022276, NIP: 527-17-38-737, Kapitał Zakładowy:  305 550.00 zł

Prezes Zarządu: Zsuzsanna Óhidi

  Członek Zarządu: Bijan Khezri

Odniosłaś sukces
w pracy nad sylwetką? Podziel się nim z innymi! Przyślij nam swoją historię