Wydawca

Marquard Media Polska Sp. z o.o.


Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  KRS: 0000004199,  NIP: 5220059682, Kapitał zakładowy: 2 000 200 zł

Prezes Zarządu: Zsuzsanna Óhidi

  Członek Zarządu: Bijan Khezri

Odniosłaś sukces
w pracy nad sylwetką? Podziel się nim z innymi! Przyślij nam swoją historię