9 maja 2017

REGULAMIN PROMOCJI „PUMA – rabat 20% na kolekcję treningową”

 1. Definicje.

 2. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin promocji „Puma – rabat 20% na kolekcję treningową”.

 3. PUMA – oznacza spółkę Puma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030239, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 40.000.000,00 złotych, NIP : 521-26-57-753,REGON: 012303441 – oficjalnego dystrybutora produktów marki Puma.

 4. SHAPE – oznacza magazyn „SHAPE” wydawany przez Marquard Publishing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczej 50/52, 00-679 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022276, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 305 550,00 złotych, NIP: 271738737, REGON: 012402670.

 5. Organizatorzy - oznacza PUMA i SHAPE łącznie.

 6. Promocja – oznacza opisaną w niniejszym regulaminie promocję organizowaną we współpracy Organizatorów, polegającą na przyznaniu klientom posiadającym kupon rabatowy znajdujący się na rewersie płyty treningowej załączonej do SHAPE numer 6 rabatu w wysokości 20% na całą kolekcję treningową marki Puma na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 7. Kupon rabatowy – oznacza kupon rabatowy znajdujący się na rewersie płyty treningowej załączonej do SHAPE – wydanie z dnia 09.05.2017 numer 6 w wysokości 20% na całą kolekcję treningową marki Puma dostępną w wybranych sklepach stacjonarnych PUMA na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 8. Produkty treningowe – oznacza produkty treningowe marki Puma znajdujące się w okresie obowiązywania Promocji w ofercie wybranych sklepów stacjonarnych PUMA wymienionych w punkcie 3. Regulaminu.

 9. Klient – oznacza każdą osobę, która dokonała zakupu SHAPE – wydanie numer 6 oraz posiada ważny Kod rabatowy uprawniający do udziału w Promocji.

 10. Portal Internetowy – oznacza portal internetowy http://www.shape.pl, którego właścicielem jest Marquard Publishing Sp. z o.o.

 11. Wybrane sklepy stacjonarne PUMA – oznacza wybrane sklepy stacjonarne PUMA biorące udział w realizacji Promocji wskazane w punkcie 3. Regulaminu.

 12. Dokument sprzedaży – oznacza paragon lub fakturę VAT wystawione za zakup Produktów treningowych objętych Promocją.

 13. Przedstawiciel PUMA – oznacza osobę zajmującą się obsługą klientów - w szczególności na stanowisku sprzedawca/kasjer/kierownik sklepu - w Wybranym sklepie stacjonarnym PUMA.

 14. Warunki Promocji.

 15. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w Wybranych sklepach stacjonarnych PUMA.

 16. Do skorzystania z Promocji uprawniony jest każdy Klient posiadający ważny Kupon rabatowy.

 17. Kupon rabatowy obowiązuje w Wybranych sklepach stacjonarnych PUMA w okresie od 09 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. i obejmuje wszystkie Produkty treningowe z zastrzeżeniem punktu 2.10. poniżej.

 18. Klient uprawniony jest do skorzystania z Kuponu rabatowego w Wybranym sklepie stacjonarnym PUMA po okazaniu Przedstawicielowi PUMA oryginału Kuponu rabatowego lub jego czytelnej i nie budzącej wątpliwości co do autentyczności fotokopii.

 19. Klient wyrażający wolę skorzystania z Promocji zobowiązany jest do posiadania oryginału Kuponu rabatowego lub jego czytelnej i nie budzącej wątpliwości co do autentyczności fotokopii w chwili dokonywania zakupu Produktów treningowych w Wybranym sklepie stacjonarnym PUMA.

 20. Organizatorzy zastrzega, że w przypadku Kuponów rabatowych (lub ich fotokopii) podrobionych, przerobionych lub nieczytelnych Przedstawiciele PUMA w Wybranych sklepach stacjonarnych PUMA mo odmówić Klientowi możliwości skorzystania z Promocji.

 21. Kupon rabatowy może być wykorzystany przez Klienta wyłącznie raz i w ramach jednego zakupu.

 22. Skorzystanie przez Klienta z Kuponu rabatowego może zostać odnotowane na Dokumencie sprzedaży przez Przedstawiciela PUMA.

 23. Promocją objęta jest nieograniczona ilość Produktów treningowych marki Puma dostępnych aktualnie w okresie trwania Promocji w Wybranych sklepach stacjonarnych PUMA z zastrzeżeniem punktu 2.10. poniżej.

 24. Kupon rabatowy nie łączy się z innymi rabatami ani promocjami i wyprzedażami organizowanymi przez PUMA lub Organizatorów w Wybranych sklepach stacjonarnych PUMA.

 25. Lista Wybranych sklepów stacjonarnych PUMA.

Promocja obowiązuje wyłącznie w następujących sklepach stacjonarnych PUMA:

1

Focus Mall Bydgoszcz

C.H. FOCUS MALL

ul. Jagiellońska 39-47

85-097

Bydgoszcz

2

Galeria Jurajska

GALERIA JURAJSKA

Al. Wojska Polskiego 207

42-200

Częstochowa

3

Centrum Riviera

C. RIVIERA

ul. Kazimierza Górskiego 2

81-304

Gdynia

4

Galeria Askana

GALERIA ASKANA

Pl. Konstytucji 3 Maja 102

66-400

Gorzów Wlkp.

5

Centrum Handlowe Nova Park

C.H. NOVA PARK

ul. Przemysłowa 2

66-400

Gorzów Wlkp.

6

Galeria Katowicka

GALERIA KATOWICKA

Pl. Wilhelma Szewczyka 1

40-098

Katowice

7

Bonarka City Center

C.H. BONARKA

ul. Kamieńskiego 11

30-644

Kraków

8

Manufaktura

C.H. MANUFAKTURA

ul. Drewnowska 58

91-065

Łódź

9

Centrum Handlowe Port Łódź

C.H. POTR ŁÓDŹ

ul. Pabianicka 245

93-457

Łódź

10

Centrum Handlowe Aura Olsztyn

C.H. AURA

ul. Piłsudskiego 16

10-576

Olsztyn

11

Sklep Puma

SKLEP PUMA

ul. Prądzyńskiego 4

07-400

Ostrołęka

12

Galeria Wisła

GALERIA WISŁA

ul. Wyszogrodzka 144

09-400

Płock

13

Poznań Posnania

Galeria Posnania

ul.Pleszewska 1

61-136

Poznań

14

Galeria Sloneczna

GALERIA SŁONECZNA

ul. B. Chrobrego 1

26-609

Radom

15

Galeria Rzeszów City Center

GALERIA RZESZÓW CITY CENTER

Al. Piłsudskiego 44

35-001

Rzeszów

16

Centrum Handlowo Rozrywkowe Pasaż Grunwaldzki

C.H. PASAŻ GRUNWALDZKI

Pl.Grunwaldzki 22

50-363

Wrocław

17

Focus Mall Zielona Góra

C.H. FOCUS MALL

ul. Wrocławska 17

65-427

Zielona Góra

 

 1. Warunki wymiany zakupionych w ramach Promocji produktów treningowych PUMA.

 2. Produkty treningowe zakupione w ramach Promocji nie podlegają zwrotowi. Powyższe nie wyłącza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi.

 3. Klient, który dokonał zakupu Produktów treningowych z wykorzystaniem Kuponu rabatowego, uprawniony jest w terminie 14 dni od dnia zakupu Produktów treningowych, do ich wymiany na Produkty treningowe o innym rozmiarze lub modelu, o ile w chwili zgłoszenia przez Klienta woli wymiany będą one dostępne w ofercie Wybranego sklepu stacjonarnego PUMA, a wymieniane Produkty treningowe nie będą nosiły śladów użytkowania i będą zaopatrzone w oryginalne metki i oznakowania marki Puma stosowane w Wybranym sklepie stacjonarnym PUMA.

 4. Wymiana Produktów treningowych zakupionych w ramach Promocji możliwa jest wyłącznie w Wybranym sklepie stacjonarnym PUMA, w którym Klient dokonał zakupu wymienianych Produktów treningowych i wyłącznie po okazaniu Dokumentu sprzedaży.

 5. Postanowienia końcowe.

 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorami a Klientem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 7. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w czasie trwania Promocji za pośrednictwem linku zamieszczonego na Portalu Internetowym.

 8. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

 9. Wszelkie pytania związane z treścią niniejszego Regulaminu należy kierować na następujący adres e-mail: puma@puma.com z tytułem maila „KOD RABATOWY SHAPE”.


PODOBNE

Odniosłaś sukces
w pracy nad sylwetką? Podziel się nim z innymi! Przyślij nam swoją historię